Lažánky 23, 388 01 Blatná
IČ: 00667633
Tel.: +420 383 494 338
E-mail: oulazanky@seznam.cz
Úřední hodiny: úterý 19.00-21.00
© Jan Hála 2018
O obci
Obec Lažánky leží v malebné pahorkovité krajině v Jihočeském kraji, v okrese Strakonice v nadmořské výšce 529 m. Nejbližším větším městem je 5 km vzdálená Blatná. K obci přináleží rekreační chatová oblast Lomec a Ostrý. Okolí obce je vhodné k rekreaci (rybníky) a také k cykloturistice.

Původ obce sahá až do 13. století, kdy přináležela ke klášteru svatojiřskému v Praze. Jméno Lažánky je patrně odvozeno od lázu - tj. krajiny ladem ležící. Další zmínky pocházejí pak až z let 1567, 1695 a následujících. V roce 1770 měly Lažánky 16 čísel, v roce 1910 již 36 čísel a žily zde dvě stovky obyvatel. Z historie je dobré připomenout odvahu a statečnost zdejšího sedláka Matěje Halaburdy, který vedl v roce 1738 selské povstání na Lnářsku, k jehož panství tehdy obec přináležela. 

Na návsi stojí kaple zasvěcená Panně Marii Strašínské z roku 1884 a pomník padlým občanům v 1. světové válce z roku 1928.

V roce 1990 se obec, do té doby přidružená k vedlejší obci Záboří od roku 1976, osamostatnila. V obci Záboří funguje mateřská a základní škola i pro děti z Lažánek. V obci má sídlo Zemědělské družstvo Záboří.  V obci byl vybudován obecní vodovod, kanalizace a proběhla zde plynofikace. Do roku 1981 zde fungovala v čp. 1 hospoda.  Po jejím zrušení byla v čp. 23 (bývalá kovárna) v roce  1988  zřízena hospoda nová. V současné době funguje pouze jako klub pro spolek Turisté Lažánky. Působí zde i Myslivecké sdružení Diana.  V roce 2011 byl vystavěn obecní dům, kde sídlí obecní úřad, knihovna, hasičská zbrojnice a je zde i velký společenský sál. Obec se od přelomu století postupně rozrůstá. S výstavbou nových rodinných domů přibylo i obyvatel. V současné době zde trvale bydlí 107 obyvatel (r. 2017) a s novou zástavbou má obec 50 čísel.

O hladký chod obce se stará sedmičlenné obecní zastupitelstvo v čele se starostou Josefem Sedláčkem a místostarostou Josefem Kovářem. Významnou měrou se na chodu obce a na jejím společensko-kulturním dění podílí Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1888) a spolek Turisté Lažánky z. s. Hasiči jsou spolupořadateli požárních soutěží, kulturních akcí, dětských dnů a úprav vzhledu obce společně s místními ženami a občany Lažánek.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Použitá literatura:
brožura vydaná ke 100. výročí požárních sborů Záboří a Lažánky z r. 1988, autor Ing. Josef Kalbáč
Pamětní kniha obce Lažánky
nové informace - Obec Lažánky 2018

oficiální stránky obce