SDH Lažánky
Historie a současnost hasičského sboru

Založení dobrovolného hasičského sboru v Lažánkách je shodné se založením sboru v sousední obci Záboří v roce 1888. V letech 1888-1893 pracovali lažánský a zábořský sbor společně. V roce 1891 vznikla samostatná lažánská četa a v průběhu roku 1893 se členové z Lažánek a Mračova odtrhli a založili vlastní sbor. Lažánský sbor už v té době měl ruční stříkačku (zakoupena ještě před vznikem sboru už v roce 1888). V roce 1914 odešla velká část sboru na frontu. Veřejný a spolkový život ustal. Z války se nevrátilo osm občanů z Lažánek. Čtyři z nich byli členové hasičského sboru. Činnost hasičského sboru se postupně obnovovala a v roce 1926 byla dokončena výstavba požární zbrojnice. V roce 1928 byl na návsi postaven pomník padlým v první světové válce. Útlum činnosti sboru nastal s příchodem druhé světové války a ještě chvíli po jejím skončení. Renesance nastává ve druhé polovině šedesátých let, kdy se podařilo zapojit do činnosti sboru mládež. Od roku 1971 do roku 1986 sbor disponoval starším nákladním automobilem Tatra 805. Od roku 1969 vlastní sbor novou motorovou stříkačku PS 12. Během těchto všech uplynulých let se Lažánky účastnily nespočet hasičských cvičení (soutěží požárních družstev) v okolí i na domácí půdě.

V roce 1990 se obec Lažánky osamostatnila a sbor dobrovolných hasičů se nemalou měrou podílí na zdárném chodu obce. Každé dva roky, pravidelně od roku 2006, pořádá v obci cvičení požárních družstev „Memoriál Václava Křivance“. V roce 2011 se sbor dočkal i nové požární zbrojnice umístěné v nově otevřeném obecním domě. Hasičská výzbroj je neustále modernizována. Hasiči se průběžně zúčastňují okolních požárních soutěží a podařilo se jim zapojit i lažánskou mládež. Velitelem je Václav Křivanec, starostou Josef Halaburda.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Použitá literatura:
brožura vydaná ke 100. výročí požárních sborů Záboří a Lažánky z r. 1988, autor Ing. Josef Kalbáč
Pamětní kniha obce Lažánky
nové informace - Obec Lažánky 2018

Lažánky 23, 388 01 Blatná
IČ: 00667633
Tel.: +420 383 494 338
E-mail: oulazanky@seznam.cz
Úřední hodiny: úterý 19.00-21.00
© Jan Hála 2018
oficiální stránky obce